Palupõhja küla keskel asuv Palupõhja looduskooli kompleks koosneb kunagise Jaago talu peahoonest, kõrvalhoonetest, katusealustest ning platsidest. 2004-2005. aastal renoveeriti talumaja ning järgnevate aastate jooksul on valminud õuesõppe klass, suitsuahjuga väliköök ja lõkkeplats. 2010. aasta suveks ehitati valmis koolimaja pööningukorruse ööbimistingimuste parandamiseks ning  õppevarustuse hoidmiseks. Hiljem valmis väliköögis ka cob tehnikas pitsaahi. Indiaanitelk e. tipi on hetkel uuendamisel.

Looduskooli asutamise initsiatiiv tekkis mitmete looduskaitsjate, loodussõprade ja vabaühenduste eestvõttel kümmekond aastat tagasi. SA Eestimaa Looduse Fondi (ELF) ja Looduskaitseühingu Kotkas koostöös soetatud ja renoveeritud looduskool avati 2006. aastal (loodushariduslikud tegevused käivitusid 2004). Looduskooli põhimõte on, et eelkõige tuleb loodust tutvustada läbi isikliku kogemuse ja loodustunnetuse. Looduskool toimib erinevate laagrite, õppepäevade ja õuesõppeprogrammide vormis ning on avatud nii lastele, noortele kui täiskasvanud õppijatele.

Alates 2004. a on looduskooli tegevus aasta-aastalt hoogustunud, laienenud on loodus­hariduslike ettevõtmiste maht ja spekter ning koostööpartnerite ring. Käsi-käes sisulise poole edendamisega on pidevalt arenenud ka looduskooli infrastruktuur ja õppevahendid.

Looduskooli avamine 2006. aasta 26. oktoobril.

Leo Einsoo sätib valvavat kotkast õuesõppeklassi katusele
Suitsuahjuga väliköök. 
Suur indiaanlaste tipi pakub lisavõimalusi tegutsemiseks.