Vallad

Laeva vald – http://www.laeva.ee/
Tähtvere vald - http://interest.ee/ilmatsalu
Puhja vald - http://www.puhja.ee
Rannu vald - http://www.rannu.ee
Kolga-Jaani vald - http://vov.matti.ee/kolgajaanivv
Põltsamaa vald - http://www.kesk.ee
Puurmani vald - http://www.puurmani.ee


Ametiasutused

Keskkonnaministeerium - http://www.envir.ee
Riiklik Looduskaitsekeskus - http://www.envir.ee/109040
KeM Info- ja Tehnokeskus - http://www.keskkonnainfo.ee
Keskkonnainspektsioon – http://www.kki.ee
Riigimetsa Majandamise Keskus - http://www.rmk.ee
Tartumaa Keskkonnateenistus - http://www.tartu.envir.ee
Jõgevamaa keskkonnateenistus - http://www.jogeva.envir.ee
Viljandimaa keskkonnateenistus - http://www.viljandimaa.ee/kkt


Õigusaktid

Riigi Teataja - http://www.riigiteataja.ee/
ESTLEX - http://lex.andmevara.ee/estlex/kehtivad/AktSearch.jsp


Kaitsealad

Karula RP - http://www.karularahvuspark.ee
Lahemaa RP - http://www.lahemaa.ee
Soomaa RP - http://www.soomaa.ee
Vilsandi RP - http://www.vilsandi.ee
Endla LKA - http://www.endlakaitseala.ee
Matsalu RP - http://www.matsalu.ee
Nigula LKA - http://www.loodus.ee/nigula
Puhtu-Laelatu LKA - http://www.virtsu.ee/puhtu-laelatu/puhtu_kaitseala.html
Silma LKA - http://www.silma.ee
Viidumäe LKA - http://www.viidumae.ee
Haanja LP - http://www.haanjapark.ee
Otepää LP - http://www.otepaaloodus.ee
Kõrvemaa MKA - http://www.korvemaamaastikukaitseala.ee
Hiiumaa Kaitsealade Administratsioon - http://www.hiiuloodus.ee/
Eesti Kaitsealade Liit - http://www.ekal.org.ee/


Seltsid ja valitsusvälised organisatsioonid

Eesti Loodusuurijate Selts - http://www.loodus.ee/lus
Eesti TA Looduskaitse Komisjon - http://www.zbi.ee/talkk
Eestimaa Looduse Fond - http://www.elfond.ee
Eesti Ornitoloogiaühing - http://www.eoy.ee
Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering - http://www.ring.ee
Eesti Noorte Looduskaitse Ühing - http://www.enly.ee
Eesti Roheline Liikumine - http://www.roheline.ee
Läänemaa Linnuklubi - http://www.zbi.ee/llk
Eesti ökoturism - http://www.ecotourism.ee
Soomaa - http://www.soomaa.com
Sihtasutus "Lutreola" - http://www.lutreola.ee
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus - http://www.vvvs.ee
Pärandkoosluste Kaitse Ühing - http://www.pky.ee


Muud leheküljed

Eesti Looduse Infosüsteem – http://www.eelis.ee
Roheline Värav - http://www.greengate.ee
Natura 2000 - http://www.envir.ee/natura2000
Looduse leheküljed - http://www.loodus.ee
Kõrv loodusesse - http://www.loodusheli.ee
MTÜ Loodusajakiri - http://www.loodusajakiri.ee
Keskkonnaveeb - http://www.keskkonnaveeb.ee
Seire lehekülg - http://www.seiremonitor.ee
Baltimaade väärtuslikud metsad (BFM metsad) - http://www.inspirit.ee/bfm
Eesti Punane Raamat - http://www.zbi.ee/punane
Keskkonnaportaal Oikos - http://www.oikos.ee