Põltsamaa - Kärevere - (Tartu) veematk 75 km           

See on mõeldud mootorita veesõidukitel liikujatele. Teekond võib kesta 2-3 päeva. Retke võib alustada Põltsamaa linnast või Kamarilt. Põltsamaa jõgi lookleb siin luhtade vahel pajupõõsastest piiratud sängis. Kohas, kus vasakult suubub jõkke Annikvere kraav, jõuame Alam-Pedja looduskaitsealale. Siit alates jääb jõemarsruut peaaegu kogu ulatuses kaitsealale, lahutades jõe vasakkaldal olevat loodusmaastikku paremkalda kultuurmaastikest. Päovere lähistel jõgi laieneb ning üksikutes kohtades avaneb vaade kitsale jõeluhale, kus hein ulatub suvel rinnuni. Rõika tunneb ära paremkaldale jäävatest kivihoonetest, kus XX sajandi algusaastateni töötas klaasivabrik. Nüüd võib siinsel kärestikul trehvata türkiissinise sulestikuga jäälindu. Laashoone kohal viib üle jõe sild, millest veidi allavoolu jääb Potaste talukoht ja selle lähedal ka matkaonn, mis pakub vihmavarju ning lõkke tegemise võimalust. Veel kaks samasugust peatuspaika leiab Pede jõe paremkaldalt Londoni talukoha lähedalt ning sealt veel veidi allavoolu Emajõe poole liikudes. Emajõel avardub silmapiir tunduvalt. Ühel suuremal jõekäänul hakkab vasakkaldal silma suurem kogum hooneid – Palupõhja küla. Järgmine asutatud koht on Rekul, kus asub vana parvekoht. Kaitseala lõpeb Ilmatsalu jõe suudmes, mõnisada meetrit enne Kärevere silda. Silla juures matkamarsruut lõpeb, kel tahtmist võib aga jätkata Tartuni (veel umbes 25 km).