Looduses

  • Alam-Pedja looduskaitsealal võib väljaspool liikumiskeeluga alasid liikuda jalgsi või suuskadel
  • Mootorsõidukitega võib sõita vaid üldkasutatavatel teedel
  • Auto jätke alati parklasse või teeveerele
  • Kümne või rohkema inimesega gruppide kaitsealale minek tuleb eelnevalt kooskõlastada LKK Jõgeva-Tartu regiooniga (loodushariduse spetsialist Riin Vare, tel: 53419205).
  • Telkida ning lõket süüdata tohib vaid selleks ette nähtud kohtades
  • Hoiduge looduse risustamisest või muul viisil kahjustamisest
  • Kui läheduses pole prügikasti, siis võtke oma prügi kaasa
  • Eramaadel ei tohi maaomaniku loata siseneda tema valdustesse loojangust päikesetõusuni
  • Marju-seeni võib korjata ka eramaadel, kui sellega ei tekitata omanikule kahju (alati on parem nõusolekut küsida kui hiljem arusaamatusi klaarida)