Kalapüük

Kaitsealal on lubatud kalapüük käsi-, lend- ja põhjaõngega ning spinninguga. Kalapüük kutselise kalapüügi vahenditega toimub üksnes kaitseala valitseja nõusolekul, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus püügikoormuse reguleerimiseks esitada tingimusi kalapüügivahendite, -aja,   -koha ja -mahtude kohta. Infot saab Keskkonnaametist (Aimar Rakko). Keskkonnaameti kontaktid leiad siit.