Lõpule jõudis Looduskaitseühing „Kotkas“ arhiivi korrastamine

LKÜ "Kotkas" pikaajalist tegevust kajastav dokumentatsioon, sh välitööd kirjeldavad päevikud ja rikkalik fotomaterjal, on nüüdseks kaasaegsete võimaluste ja nõuete kohaselt arhiveeritud ning üldsusele kättesaadavaks tehtud.

1989 aastal asutatud LKÜ „Kotkas“ oli esimesi valitsusväliseid organisatsioone, mis alustas süstemaatilist ja sihipärast tegevust kotkaste ja must-toonekure kaitsel. 1990-te alguses algatas LKÜ Kotkas Alam-Pedja looduskaitseala loomise ja oli aastatel 1995-2006 kaitseala valitseja. 2000 aastal lisandus ühingu põhitegevusse Emajõe-äärsete luhaalade taastamine ja hooldamine ning 2006 aastal avati kaitsealal koostöös Eestimaa Looduse Fondiga Palupõhja looduskool.

Urmas Sellis:  “Kotka arhiivi näol on tegemist haruldase ja omanäolise infokogumiga, mille kaalukust Eesti loodusloo uurimisel on raske üle hinnata ja mille kasutuse võimaldamine sobib igati tähistama Alam-Pedja 20. aastapäeva “.

Korrastustöö käigus dokumendid süstematiseeriti, moodustati säilikud ja koostati arhiivinimistu. Kogu fotomaterjal ( 900 fotot ja 1800 värvinegatiivi) ning väärtuslikum osa dokumentidest on digiteeritud ja edaspidi kättesaadav Rahvusarhiivi uurimisportaalis VAU: http://www.ra.ee/vau/ alates septembrist.

Peale Rahvusarhiivile üleandmist on LKÜ „Kotkas“ arhiivi võimalik kasutada eeskätt ornitoloogidel ja bioloogidel, aga ka muude valdkondade uurijatel. Rikkalik pildipärand ootab nii teadustööde illustreerijaid kui looduse ja loodushoidu populariseerijaid laiemalt.

LKÜ „Kotkas“  arhiivi korrastamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.