MIDA ME TEEME?

Looduskooli programmid on omanäolised, neid iseloomustab isetegemine ja -loomine. Programmid kujunevad kooskõlas osalejatega.

Meie tegevused jagunevad järgmiselt:

1.      ELUSLOODUSE TUNDMAÕPPIMINE, LOODUSE MITMEKESISE AVASTAMINE

-         Looduslaagrid ja -koolitused noortele, täiskasvanutele, peredele

Eesmärk: looduse tundmaõppimise toetamine (vee-elustik, erinevad kooslused, rabataimed, linnud, puud, kalad, putukad, ravimtaimed jne).

2.      LOODUSE JA ISETEGEMISE KOOSKÕLA

Looduse keskel elustame vanu käsitöövõtteid, õpime erinevatest looduslikest materjalidest ise meisterdama, loodusressursi väärindamine.

-         teemalaagrid (käsitöö, loodusfoto, puupaadi ja haabja ehitus, kasepuu jne)

-         õpitoad

-         puupäevad

Siinsete ürituste läbiviimisse kaasame juhendajaid, meistrimehi, kellele see on igapäevane töö- ja eluviis.

3.      LOODUSTALGUD

Lühiajalised ja pikaajalised (sh rahvusvahelised) talgud.

Programmide läbiviimist toetavad olemasolevad tugimaterjalid (sh erialane raamatukogu, esitlusvahendid – dataprojektor ja ekraan, pabertahvel, loodusvaatlust toetavad vahendid – binoklid, vee-elustiku uurimisek kahvad, valguspüünis jne).

KEDA SIIA OOTAME?

Igas eas õppijad, kes on iseseisvad, vastutustundlikud, avatud ja vabatahtlikult soovivad siin olla.

-          PERED (perepäevad, talgud, õpitoad, perematkad)

-          LAPSED (klassid, väiksemad grupid, eeldab juhendaja olemasolu)

Vastuvõetava grupi suurus sõltub aastaajast:

-         1 päev (kuni 40 in)               

- Mitmepäevased (kuni 20 in)

-            ASUTUSED: loodushoiu organisatsioonid, koolid, ülikoolid

-            TÄISKASVANUD (Talgud, õpetaja/ juhendaja koolitus)